2017-05-24 10:25:37

Vì mới đi 1 lô hàng đầu tiên nên tôi chưa có đánh giá gì nhiều. Tôi thấy chất lượng dịch vụ và giá cả hợp lí, vì có 2 chi nhánh tại 2 nước nên khi giải quyết vấn đề cũng thuận tiện.
Sẽ hợp tác với các bạn trong những lô hàng sau.
Anh Châu
 
0911358999